Velissariou, Strovolos, Cyprus

Velissariou, Strovolos, Cyprus Nicosia, Cyprus Europe